Proiect de Hotarare nr.18 / 2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia,, Retea de canalizare menajera si racorduri in satele Babana, Cotmenita, Ciobanesti, com Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare nr.19 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia,, Modernizare drumuri de interes local DC174B, DC174C, DC174D "

Proiect de Hotarare nr.20/2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia,,Canalizarea si Epurarea a apelor uzate in satul Grosi, comuna Babana, judetul Arges"

Proiect de Hotarare nr.21/ 2021 privind avizarea Strategiei de contractare a Studiului de fundamentare , a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport separat al deseurilor municipale in Zona Centrala , judetul Arges 

Proiect de Hotarare nr.22 / 2021 privind mandatarea primarului comunei Babana Ivan Vasile Bebe ca reprezentant al comunei Babana in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges

Proiect de Hotarare nr 23 / 2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare nr 24 / 2021 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale precum si a altor taxe speciale pentru anul fiscal 2022

Proiect de Hotarare nr 25 / 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local Babana pentru perioada noiembrie- ianuarie 2021

Proiect de Hotarare nr..26 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala

Proiect de Hotarare nr 27 / 2021 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul com. Babana, pentru perioada 2022-2027

Proiect de Hotarare nr 28 / 2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare nr.35 / 2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia,, Infiintare retea inteligenta de gaze naturalein comuna Babana, judetul Arges.

Proiect de Hotarare nr 36 / 2021 privind rectificarea bugetului local

Proiect de Hotarare nr 37 / 2021 privind infiintarea la nivelul UAT Babana a unui compartiment pentru registratura si relatii cu publicul

 Proiect de Hotarare nr 38 / 2021 privind modificarea Organigramei si a statutului de functii pentru anul 2022

Proiect de Hotarare nr 39 / 2021 privind masurile organizatorice a SVSU Babana si acordarea unor drepturi si indemnizatii pentru voluntarii din cadrul SVSU

Proiect de Hotarare nr 40 / 2021 initiat de primar Ivan Vasile Bebe privind rectificarea bugetului local , in trimestrul IV

Proiect de Hotarare nr 41 / 2021 privind modificarea HCL nr 10 / 2020, privind aprobarea proiectului,, Echipamente IT pentru unitatile de invatamant din comuna Babana, cod SMIS 146966, in cadrul Programului Operational Competitivitate

 

 

Program audiente

Primar  Bebe Ivan

  Luni - Joi orele 8.00 -13.00

Viceprimar  Tuca Gheorghe Cosmin

  Vineri orele 9.00 - 11.00

Secretar  Prodanel Adina Oana

  Miercuri orele 9.00 -11.00

Program cu publicul

Luni - 8.00 - 13,00

Marti - 8.00 - 13,00

Miercuri - 8.00 - 13,00

Joi - 8.00 - 13,00

Vineri - 8.00 - 13,00

Sambata, Duminica - liber

Contacte

Primar - 0761101242

Viceprimar - 0764547038

Secretar - 0786120892

Contabil - 0784266595

Sef SVSU - 0761101246

Compartiment social - 0761101245

Compartiment taxe - 0761101249