Hotararea Nr. 76 / 2013 - iluminatul public
 Hotararea Nr. 75 / 2013 - arborare drapel
 Hotararea Nr. 61 / 2013 - planul strategic de dezvoltare
 Hotararea Nr. 44 / 2013 - animale de companie
 Hotararea Nr. 42 / 2013 - sanctionare proprietari terenuri necuratate
 Hotararea Nr. 21 / 2013 - protectia mediului inconjurator si siguranta cetatenilor
 Hotararea Nr. 20 / 2013 - plan investitii 2013
 Plan investitii        2014
 Hotararea Nr.   2 / 2014 -  Calendar cultural - artistic
 Hotararea Nr.   3 / 2014 - stabilire zi pentru arderea deseurilor
 Hotararea Nr. 17 / 2014 - solicitarea Permisului de lucru cu foc
 Hotararea Nr.2 0 / 2014 - concesionarea suprafetelor de teren/ pasune
 Hotararea Nr. 25 / 2014 - curatire santuri si terenuri
 Hotararea Nr. 26 / 2014 - montare camere supraveghere
 Hotararea Nr. 28 / 2014 - Interzicerea deversare apelor uzate in santuri
 Hotararea Nr. 38 / 2014 - Impozite si taxe locale 2015
 Hotararea Nr. 60 / 2014 - Program liniste in comuna
 Hotararea Nr. 61 / 2014 - Interzicerea de strangere de fonduri
 Plan investitii        2015
 Hotararea Nr.  2 /  2015 - Aprobare calendar cultural-artistic pe anul 2015
 Hotararea Nr.  4 /  2015 - Plan Anual Lucrari beneficiarii Legii 416/2001
 Hotararea Nr.  5 /  2015 - Aprobare premiere Chita Elisabeta la implinirea varstei de 100 ani
 Hotararea Nr.  7 /  2015 - Desemnare reprezentant pentru infiintare si functionare ONG
 Hotararea Nr. 10 / 2015 - Retragerea comunei Babana din cadrul ADIA
 Hotararea Nr. 11 / 2015 - Aprobare incheiere contract servicii  - Executor Judecatoresc
 Hotararea Nr. 12 / 2015 - Interzicerea publicarii de felicitari din fonduri publice
 Hotararea Nr. 19 / 2015 - Aprobare Act Aditional la Contract Asociere - sistem informatic

 Hotararea Nr. 21 / 2015 - Rezilierea contractului de delegare a gestiuni serviciului public de  alimentare cu apa

 Hotararea Nr. 22 / 2015 - Scoaterea la licitatie privind teren din domeniul public

 Hotararea Nr. 34 / 2015 - Delimitarea zonelor in vederea impozitarii

 Hotararea Nr. 63 / 2015 - Privind microciparea cainilor cu stapan 

 Hotararea Nr. 70 / 2015 - Aprobarea procedurii de acordare a scutirii de majorari intarziere aferente obligatiilor fiscale

 Plan investitii    2016

 Hotararea Nr.  7 / 2016 - Regulamementul de functionare al Consiliului Local Babana

 Hotararea Nr.  8 / 2016 - Privind repartizarea pe zone a consilierior locali in mandatul 2016 - 2020

 Hotararea Nr.  9 / 2016 - Privind comisiile de specialitate a Consiliului Local

 Hotararea Nr. 10 / 2016 - Privind stabilirea sumei pentru cuplurile care au implinit 50 ani de casatorie

 Hotararea Nr. 11 / 2016 - Privind rectificare buget

 Hotararea Nr. 12 / 2016 - Privind modificare HCL 22/25.03.2015 prin suplimentare suprafata teren

 Hotararea Nr. 13 / 2016 - Privind modificarea Organigramei si a Statului de Functii

 Hotararea Nr. 14 / 2016 - Prvind esalonare debite

 Hotararea Nr. 15 / 2016 - Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr. 16 / 2016 - Privind rectificare buget

 Hotararea Nr. 17 / 2016 - Privind angajare avocat care sa reprezinte C L in instanta

Hotararea Nr.18 / 2016  - Foraj alimentare cu apa in comuna Babana, Judetul Arges

 Hotararea Nr. 19 / 2016 - Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa al comunei Babana catre AEPSUP Arges si a contractului de delegare

 Hotararea Nr. 20 / 2016 - Privind revocare HCL 37 / 12.04.2016

 Hotararea Nr. 22 / 2016 - Privind rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 23 / 2016 - Privind rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 24 / 2016 - Privind rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 25 / 2016 - Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru Consiliu Administratie Scoala

 Hotararea Nr. 26 / 2016 - Privind aprobarea asocierii si participarii Comunei Babana la Constituirea ONG -ului Dealurile Cotmenei

 Hotararea Nr. 27 / 2016 - Privind repartizare sume

 Hotararea Nr. 28 / 2016 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

 Hotararea Nr. 29 / 2016 - Hotararea privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2017

 Hotararea Nr. 30 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 31 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr .32 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 33 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 34 / 2016 - Privind ,, Construire Grup Sanitar Scoala Babana"

 Hotararea Nr. 35 / 2016 - Privind desemnare persoane

 Hotararea Nr. 36 / 2016 - Privind scaderea unor creante fiscale

 Hotararea Nr. 37 / 2016 - Privind rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 38 / 2016 - Privind rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 39 / 2016 - Privind comasare scolii

 Hotararea Nr. 40 / 2016 - Privind achizitia si montarea unei statii de autobuz

 Hotararea Nr. 41 / 2016 - Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice

 Hotararea Nr. 42 / 2016 - Privind aprobarea statului de functii si a Organigramei

 Hotararea Nr. 43 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 44 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 45 / 2016 - Privind aprobarea Acordului / Contractului colectiv de munca

 Hotararea Nr. 46 / 2016 - Privind aprobarea anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 47 / 2016 - Privind stabilirea taxei pentru Exploatari Forestiere

 Hotararea Nr. 48 / 2016 - Privind anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 49 / 2016 - Privind anulare roluri persoane fizice si juridice

 Hotararea Nr. 50 / 2016 - Privind aprobare intocmire documentatie si obtinere finantare

 Hotararea Nr.  1 / 2017 - Privind utilizare excedent bugetar

 Hotararea Nr.  2 / 2017 - Privind aprobarea calendarului cultural - artistic

 Hotararea Nr.  3 / 2017 - Privind Planul Anual de Lucrari pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001

 Hotararea Nr.  4 / 2017 - Privind asocierea Primariei Comunei Babana  cu Consiliul Judetean Arges in vederea reabilitarii podetului aflat pe DJ 731B

 Hotararea Nr.  5 / 2017 - Privind aprobarea raportului de activitate pentru SVSU

 Hotararea Nr. 6  / 2017 -  Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr. 7  / 2017 -  Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr. 8  / 2017 - Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr. 9  / 2017 - Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr.10 / 2017 - Privind consumul maxim lunar de carburanti

 Hotararea Nr.11 / 2017 - Privind stabilire sumei pentru ajutor inmormantare si ajutorului de urgenta

 Hotararea Nr. 12 / 2017 - Privind aprobarea inchiriere suprafata teren

 Hotararea Nr. 13 / 2017 - Privind stabirea tarifelor distributie apa potabila

 Hotararea Nr. 14 / 2017 - Privind rezilierea contractelor de concesiune

 Hotararea Nr. 15 / 2017 - Privind introducere sistem de plata modern

 Hotararea Nr. 16 / 2017 - Privind aprobare investitie deviz general

 Hotararea Nr. 17 / 2017 - Privind aprobare investitie deviz general

 Hotararea Nr. 18 / 2017 - Privind aprobare deviz general

 Hotararea Nr. 19 / 2017 - Privind aprobarea repartizarii excedentului bugetar din anul precedent

 Hotararea Nr. 20 / 2017 - Privind reziliere contract concesiune

 Hotararea Nr. 21 / 2017 - Privind darea in administrare a teren si cladire

 Hotararea Nr. 22 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget

 Hotararea Nr. 23 / 2017 - Privind aprobare lista investitii ce se vor derula in anul 2017

 Hotararea Nr. 24 / 2017 - Privind aprobare finantare proiect PNDL

 Hotararea Nr. 26 / 2017 - Privind intocmire Amenajament pastoral

 Hotararea Nr. 27 / 2017 - Privind rectificare buget local

 Hotararea Nr. 28 / 2017 - Privind modificare categorii strazi

 Hotararea Nr. 29 / 2017 - Privind modificare taxa gunoi

 Hotararea Nr. 33 / 2017 - Privind ,, Strategia comunei Babana..."

 Hotararea Nr. 34 / 2017 - Privind desfiintare anexe Camin Lupueni

 Hotararea Nr 35 / 2017 - Privind aprobare cumparare imobil

 Hotararea Nr. 36 / 2017 - Privind rectificare buget

 Hotararea Nr. 37 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget

 Hotararea Nr. 38 / 2017 - Privind stabilire indemnizatie pentru membrii CL

 Hotararea Nr. 39 / 2017 - Privind stabilirea salariilor

 Hotararea Nr. 40 / 2017 - Privind introducerea sistemului de plata online

 Hotararea Nr. 41 / 2017 - Privind asocierea comunei Babana cu alte unitati administrativ - teritoriale

 Hotararea Nr. 42 / 2017 - Privind scutirea impozitului pe mijloacele de transport agricole

 Hotararea Nr. 43 / 2017 - Privind rectificarea bugetului local

 Hotararea Nr.44 / 2017 - Privind aprobarea investitiei Imbracaminte bituminuasa usoara DL 113 Babana - Valea Rea

 Hotararea Nr. 45 / 2017 - Privind rectificarea bugetului local

 Hotararea Nr. 46 / 2017 - Privind desemnare reprezentanti pentru Consiliul de Administratie al scolii

 Hotararea Nr. 47 / 2017 - Privind desemnare reprezentant al CL pentru constituire CEAC

 Hotararea Nr. 48 / 2017 - Privind rectificarea bugetului local

 Hotararea Nr. 49 / 2017 - Privind stabilire taxe si impozite pentru anul fiscal 2018

 Hotararea NR. 50 / 2017 - Privind implementarea proiectului ,, achizitionare autovehicul transport pentru SVSU

 Hotararea Nr. 51 / 2017 - Privind rectificare buget local

 Hotararea Nr. 52 / 2017 - Privind predarea obiectivului de investitie ,, Put Foraj alimentare cu apa 200 m Babana Centru " catre AEPSUP Arges

 Hotararea Nr. 53 / 2017 - Privind rectificare buget local

 Hotararea Nr. 54 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget local

 Hotararea Nr.55 / 2017 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

 Hotararea Nr.56 / 2017 - Privind modificarea Strategiei de Dezvoltare 2014 - 2020

 Hotararea Nr. 63 / 2017 - Privind aprobare reorganizare si aprobare regulament SVSU

 Hotararea Nr. 65 / 2017 / Privind anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 66 / 2017 - Privind scaderea unor creante fiscale persoane fizice

 Hotararea Nr.67 / 2017 - Privind acceptarea cu titlu gratuit a masini de deszapezit cedata cu titlu gratuit de catre primaria Albota

 Hotararea Nr 68 / 2017 - Privind aprobarea parteneriat incheiat intre UAT Babana si DGASPC Arges

 Hotararea Nr.69 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget local

 Hotararea Nr.70 / 2017 - Privind aprobarea desfasurarii activitatilor culturale

 Hotararea Nr. 71 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget local

Hotararea Nr.1 / 2018 - Privind utilizare sume din excedentul Bugetului Local

 Hotararea Nr. 2 / 2018 - Privind aprobarea calendarului cultural - artistic

 Hotararea Nr. 3 / 2018 - Privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei

 Hotararea Nr. 4 / 2018 - Privind aprobarea Planului Anual de Lucrari - beneficiari Legea 416 

 Hotararea Nr. 5 / 2018 - Privind aprobarea concesionare imobil

 Hotararea Nr. 6 / 2018 - Privind aprobarea raport de activitate al SVSU

 Hotararea Nr. 7 / 2018 - Privind aprobare Raport de Evaluare

Hotararea Nr. 19 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 20 / 2018 - Privind stabilirea procedurii cadru de aplicare de majorari pentru cladiri si terenuri agricole neingrijite

Hotararea Nr. 21 / 2018 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si valoarea cofinantarii investitiei ,, Astfaltare DC 177 B"

Hotararea Nr. 28 / 2018 - Privind majorarea taxei de inchiriere incepand cu anul 2018 a terenurilor SC OMV Petrom

Hotararea Nr. 29 / 2018 - Privind rectificare Bugetului Local

Hotararea Nr. 30 / 2018 - Privind aprobare obiectiv nou investitie ,, Foraj Alimentare cu Apa in comuna Babana, punt Durduiesti'

Hotararea Nr. 31 / 2018 - Privind stabilirea sumei pentru cuplurile care au implinit 50 si 60 de ani de casatorie\

Hotararea Nr. 32 / 2018 - Privind aprobarea Planului de Masuri Multianual de Gestionare a Deseurilor Reciclabile

Hotararea Nr. 33 / 2018 - Privind stabilirea tarifelor de atributie apa potabilade catre AEPSUP Arges

Hotararea Nr. 34 / 2018 - Privind aprobare rectificare buget local

Hotararea Nr. 35 / 2018 - Privind instituire taxe speciale

Hotararea Nr. 36 / 2018 - Privind instituire taxa pentru folosire statii maxi - taxi

Hotararea Nr. 37 / 2018 - Privind stabilirea cantitatii medie de masa verde / ha de pasune

Hotararea Nr.38 / 2018 - Privind stabilirea taxelor pentru unele servicii care se aplica pe raza localitati Babana

Hotararea Nr. 39 / 2018 - Privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea Nr. 41 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 42 / 2018 - Privind montarea si achizitionarea unui  hidrant la Scoala Babana

Hotararea Nr .43 / 2018 - Privind achizitionarea unei bene autobasculabile pentru autoutilitara IVECO DALLY

Hotararea Nr .44 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 45 / 2018 - Privind scoaterea la licitatie pentru inchiriere spatiu

Hotararea Nr. 46 / 2018 - Privind prelungire valabilitate PUG

Hotararea Nr. 47 / 2018 - Privind achizitionare server si UPS pentru inlocuire echipamente vechi

Hotararea Nr. 48 / 2018 - Privind aprobarea planului tarifar pentru serviciul de colectare - transport a deseurilor

Hotararea Nr. 49 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 50 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 51 / 2018 - Privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pe anul 2018

Hotararea Nr. 52 / 2018 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

Hotararea Nr. 53 / 2018 - Privind aprobarea consumului lunar de carburanti

Hotararea Nr. 54 / 2018 - Privind scaderea unor creante fiscale pentru persoane fizice

Hotararea Nr. 55 / 2018 - Privind achizitionarea unui plug tractabil de zapada

Hotararea Nr. 56 / 2018 - Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

Hotararea Nr. 57 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 58 / 2018 - Privind implementarea proiectului ,, Amenajare baza de agrement pe terenul situat in comuna Babana"

Hotararea Nr. 59 / 2018 - Privind folosire sume transporturi reprezentand daune stabilite prin Hotarare Judecatoreasca

Hotararea Nr. 60 / 2018 - Privind administrarea Tronsonului de drum judetean de catre Consiliul Local Babana

Hotararea Nr. 61 / 2018 - Privind aprobarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 62 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararrea Nr. 63 / 2018 - Privind taxa speciala pentru solutionare cereri divort

Hotararea Nr. 64 / 2018 - Privind aprobarea retelei scolare a UAT Babana in anul scolar 2019 - 2020

Hotararea Nr. 65 / 2018 - Privind anulare creante fiscale

Hotararea Nr. 66 / 2018 - Privind anulare creante fiscale aferente anului 2013 persoane fizice

Hotararea Nr.67 / 2018 - Privind anulare creante fiscale pentru persoane juridice radiate in anul 2018

Hotararea Nr. 68 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local Babana

Hotararea Nr.1 / 2019 - Privind aprobarea calendarului cultural - artistic pe anul 2019

Hotararea Nr. 2 / 2019 - Privind aprobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiarii Legii 416/2001

Hotararea Nr..3 / 2019 - Privind aprobarea dezmembrarii unui teren

Hotararea Nr. 4 / 2019 - Privind Infiintare distributie gaze naturale in comuna Babana

Hotararea Nr. 5 / 2019 - Privind aprobarea Raportului de activitate al SVSU pentru anul 2018

Hotararea Nr.6 / 2019 - Privind intocmire documentatie si obtinerea finantarii obiectivului ,, Astfaltare DJ731 B.."

Hotararea Nr.7 / 2019 - Privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 incheiat cu ADI SERVSAL Arges

Hotararea Nr.8 / 2019 - Privind stabilirea sumei ajutorului de inmormantare si ajutorului de urgenta in cazul persoanelor care se incadreaza in prevederile Legii 416

Hotararea Nr. 9 / 2019 - Privind primirea in administrarea Tronsonului de drum judetean de catre Consiliul Local Babana in vederea modernizarii, intretinererii si deszapezirii DJ731 B

Hotararea Nr.10 / 2019 - Privind desfiintarea Magazinului Mixt C1 si anexa C2 in curtea Caminului Cultural Babana

Hotararea Nr. 11 / 2019 - Privind schimbarea destinatiei unui imobil ce apartine domeniului public de interes local, din imobil C3 in spatii birouri primarie UAT Babana

Hotararea Nr.12 / 2019 - Privind prelungirea contractelor de concesiune prin act aditional pentru spatii cabinete medicale

Hotararea nr. 13 - Privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico - economici si a contributiilor UAT reprezentand cofinantare pentru Modernizare DC 177 B

Hotararea Nr. 14 / 2019 - Privind aprobarea listei provizorii a obiectivelor de investitii pentru anul 2019

Hotararea Nr. 15 / 2019 - Privind conditiile pasunatului si nesupravegherea animalelor pe raza localitatii Babana

Hotararea Nr. 16 / 2019 - Privind majorarea impozitului pe cladiri si terenuri cu plata pe 3 ani pentru nedeclarea corecta

Hotararea Nr.17 / 2019 - Privind amenajarea de puncte de colectare pentru DEEE-uri, ambalaje, deseuri si acumulatori, deseuri voluminoase

Hotararea Nr 18 / 2019 - Privind aprobarea Programului de Dezvoltare Locala

Hotararea Nr.19 / 2019 - Privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr .20 / 2019 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 21 / 2019 - Aprobarea Planului de masuri, privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabie provenite de la populatie si agenti economici

Hotararea Nr. 22 / 2019 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 23 / 2019 - Privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 24 / 2019 - Privind stabilirea sumei pentru cuplurile care au implinit 50 de ani, respectiv 60 de ani de casatorie in anul 2019

Hotararea Nr. 25 / 2019 - Privind rezilierea contractelor de concesiune incheiat intre Consiliu Local si SC Farm Gentiana Srl

Hotararea Nr. 26 / 2019 - Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta cu cabinet avocat

Hotararea Nr. 27 / 2019 - Privind revocare HCL Nr. 12 / 28.03.2019

Hotararea Nr. 28 / 2019 - Privind stabilirea zonelor in vederea impozitarii pe anul 2020

Hotararea Nr. 29 / 2019 - Privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea concesionarii spatiului cu destinatia cabinete medicale

Hotararea Nr. 30 / 2019 - Privind acceptarea cu titlu gratuit de la Serviciul de Ambulanta Arges a unui mijloc fix de tip autosanitara

Hotararea Nr. 31 / 2019 - Privind completarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2019 suportate de la bugetul local

Hotararea Nr.32 / 2019 - Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr. 33 - Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr.34 / 2019 - Privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico - economici si a contributiilor UAT Babana pentru lucrari modernizare drumuri comunale

Hotararea Nr.35 / 2019 - Privind modificarea art.7. Cap. V redeventa la contractul nr. 2597 / 13.09.2016 cu AEPSUP Arges SA

Hotararea Nr. 36 / 2019 - Privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii Caminului Cultural Babana

Hotararea Nr. 37 / 2019 - Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr. 38 / 2019 - Privind delegarea a 2 consilieri locali pentru constituirea Consiliului de aAdministratie al Scolii  Gimnaziale Babana

Hotararea Nr. 39 / 2019 - Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Babana

Hotararea Nr. 41 / 2019 - Privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventiile de urgenta in cazuri de violenta domestica

Hotararea Nr. 42 / 2019 - Privind aprobarea normelor comform Regulamentului de organizare si functionare a SVSU

Hotararea Nr. 43 / 2019 - Privind aprobarea Regulamentului de reorganizare si functiionare a SVSU

Hotararea Nr. 44 / 2019 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 45 / 2019 - Privind rectificarea Bugeului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr .47 / 2019 - Privind aprobarea raportului de evaluare privind concesionarea Caminului Cultural si a terenului aferent

Hotararea Nr. 48 / 2019 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece 2019 - 2020

Hotararea nr .49 / 2019 - Privind aprobarea consumului de carburanti pentru vehiculele si utilajele care deservesc Comuna Babana

Hotararea Nr. 50 / 2019 - privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2020

Hotararea Nr. 51 / 2019 - Privind rectificare Bugetului local

Hotararea Nr .52 / 2019 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din UAT Babana pe anul scolar 2020 - 2021

Hotararea Nr. 53 / 2019 - Privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii pe anul 2020

Hotararea Nr. 54 / 2019 - Privind anularea creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori

Hotararea Nr. 2 / 2020 - Privind sanctionarea contarventionala cu referire la incalcarea prevederilor Hotararii nr 50 / 2019

Hotararea Nr. 3 / 2020 - Privind aprobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiarii Legii 416 / 2001, apti de munca

Hotararea Nr. 4 / 2020 - Privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Situatii de Urgenta Babana pentru anul 2019

Hotararea Nr. 5 / 2020 - Privind aprobarea investitiei studiu de fezabilitate ,,Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satul Grosi"

Hotararea Nr. 6 / 2020 - Privind abrogarea hotararii nr.60 / 22.12.2014 privind stabilirea programului de liniste in comuna Babana

Hotararea Nr. 7 / 2020 - Privind aprobarea modificarii coieficientului de salarizare salariatilor Stefan Daniel si Lica Constantin

Hotararea Nr. 8 / 2020 - Privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 3704 / 09.07.2019 incheiat intre Primaria Babana si Asociatia Crestin Ortodoxa ,, Sprijin prin credinta"

Hotararea Nr. 9 / 2020 - Privind constatarea incetarii mandatului de consilier local

Hotararea Nr 10 / 2020 - Privind validarea consilierului local Stan Anton

Hotararea Nr.11 / 2020 - Privind aprobarea Planului de Investitii ce se vor derula in cursul anului 2020

Hotararea Nr. 12 / 2020 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 13 / 2020 - Privind aprobarea incheieri unui contract cu SC Netergy Corporate SRL

Hotararea Nr. 14 / 2020 - Privind aprobarea Calendarului Cultural - Artistic pe anul 2020

Hotararea Nr. 15 / 2020 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 16 / 2020 - Privind aprobarea Planului de Actiune privind Serviciile Sociale pe anul 2020

Hotararea Nr.17 / 2020 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

 Hotararea Nr.19 / 2020 - Privind stabilirea noului tarif la apa otabila in comuna Babana

Hotararea Nr. 20 / 2020 - Privind aprobarea proiectului de investitie ,, Construire teren de sport in comuna Babana

Hotararea Nr. 21 / 2020 - Privind aprobarea amplasamentului ingroparii cadavrelor animale care respecta conditiile solicitate de ABAAV

 

mandat 2020 - 2024

Hotărârea Nr. 1 / 2020 - Privind alegerea președintelui de ședința pentru ședințele Cosiliului Local Băbana pe o periodă de trei luni

Hotărârea Nr. 2 / 2020 - Privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate in Consiliul local Băbana

Hotărârea Nr. 3 / 2020 - Privind alegerea viceprimarului comunei Băbana, județul Arg

Hotărârea Nr. 4 / 2020 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local Băbana mandatul 2020 - 2024

Hotărârea Nr. 5 / 2020 - Privind delegarea a doi consilieri locali pentru constituirea noului Consiliu de Administratie al Școlii Gimnaziale Băbana si un reprezentant pentru constituirea comisiei de Evaluare si Asigurare a calității pentru anul școlar 2020 - 2021

Hotărârea Nr. 6 / 2020 - Privind aprobarea măsurii premergătoare sezonului rece 2020 - 2021

Hotărârea Nr. 7 / 2020 - Privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de invătământ din comuna Băbana

Hotărârea Nr. 8 / 2020 - Privind procedura de inrolare in sistemul Ghiseul . ro pentru taxe si impozite

Hotărârea Nr. 9 / 2020 - Privind aprobarea rectificare Bugetului  local

Hotărârea Nr. 10 / 2020 - Privind aprobarea accesării finanțării pentru echipamente IT necesare desfasurării procesului educațional in mediul online pentru unitățile de invătământ din comuna Băbana

 

 

 

 

 

 

 

Program audiente

Primar  Bebe Ivan

  Luni - Joi orele 8.00 -10.00

Viceprimar  Gheorghe Marin

  Vineri orele 8.00 - 10.00

Secretar  Prodanel Adina Oana

  Miercuri orele 9.00 -13.00

Program cu publicul

Luni - 8.00 - 16,00

Marti - 8.00 - 16,00

Miercuri - 8.00 - 16,00

Joi - 8.00 - 16,00

Vineri - 8.00 - 13,00

Sambata, Duminica - liber

Contacte

Primar - 0761101242

Viceprimar - 0786157949

Secretar - 0786120892

Contabil - 0784266595

Sef SVSU - O761101246