Hotararea Nr. 76 / 2013 - iluminatul public
Hotararea Nr. 75 / 2013 - arbore drapel
 Hotararea Nr. 61 / 2013 - planul strategic de dezvoltare
 Hotararea Nr. 44 / 2013 - animale de companie
Hotararea Nr. 42 / 2013 - sanctionare proprietate terenuri necuratate
Hotararea Nr. 21 / 2013 - protectia mediului inconjurator siguranta cetatenilor
Hotararea Nr. 20 / 2013 - planul de investitii 2013
Planul de investiții 2014
 Hotararea Nr.   2 / 2014 -  Calendar cultural - artistic
Hotararea Nr. 3 / 2014 - stabilie zi pentru arderea deseurilor
 Hotararea Nr. 17 / 2014 - solicitarea Permisului de lucru cu foc
 Hotararea Nr.2 0 / 2014 - concesionarea suprafetelor de teren/ pasune
 Hotararea Nr. 25 / 2014 - curatire santuri si terenuri
 Hotararea Nr. 26 / 2014 - montare camere supraveghere
 Hotararea Nr. 28 / 2014 - Interzicerea deversare apelor uzate in santuri
 Hotararea Nr. 38 / 2014 - Impozite si taxe locale 2015
 Hotararea Nr. 60 / 2014 - Program liniste in comuna
 Hotararea Nr. 61 / 2014 - Interzicerea de strangere de fonduri
 Planul de investiții 2015
 Hotararea Nr. 2 / 2015 - Calendar aprobare cultural-artistic pe anul 2015
 Hotararea Nr. 4 / 2015 - Planul Anual Lucrari beneficiari Legii 416/2001
 Hotararea Nr. 5 / 2015 - Premiera Aprobare Chita Elisabeta la implinirea varstei de 100 ani
 Hotararea Nr.  7 /  2015 - Desemnare reprezentant pentru infiintare si functionare ONG
 Hotararea Nr. 10 / 2015 - Retragerea comuna Babana din castrul ADIA
 Hotararea Nr. 11 / 2015 - Aprobare incheiere contract servicii  - Executor Judecatoresc
 Hotararea Nr. 12 / 2015 - Interzicerea publicarii de felicitari din fonduri publice
 Hotararea Nr. 19 / 2015 - Aprobare Act Aditional la Contract Asociere - sistem informatic

 Hotararea Nr. 21 / 2015 - Rezilierea contractului de delegare a festivilor servicii publice de alimentare cu apa

Hotararea Nr. 22 / 2015 - Scoaterea la licitatie privatie teren din domeniul public

 Hotararea Nr. 34 / 2015 - Delimitatoarele zonelor din vederea impozatii

 Hotararea Nr. 63 / 2015 - Privind microciparea cainilor cu stapan 

 Hotararea Nr. 70 / 2015 - Aprobarea procedurii de acord a scuterii de majorari intarziere aferentilor fiscale

 Planul de investiții 2016

 Hotararea Nr.  7 / 2016 - Regulamementul de functionare al Consiliului Local Babana

Hotararea Nr. 8 / 2016 - Privat repartizare pe zona a consilierior locali in mandatul 2016 - 2020

Hotararea Nr. 9 / 2016 - Privat comisiile de specialitate a Consiliului Local

 Hotararea Nr. 10 / 2016 - Privind stabilirea sumei pentru cuplurile care au implinit 50 ani de casatorie

 Hotararea Nr. 11 / 2016 - Privind rectificare buget

 Hotararea Nr. 12 / 2016 - Privat modificare HCL 22/25.03.2015 prin suplimentare suprafata teren

 Hotararea Nr. 13 / 2016 - Privind modificare Organizamei si a Statului de Functii

 Hotararea Nr. 14 / 2016 - Prvind esalonare debite

 Hotararea Nr. 15 / 2016 - Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr. 16 / 2016 - Privind rectificare buget

 Hotararea Nr. 17 / 2016 - Privind najare avocat care sa reprezinte C L in instanta

Hotararea Nr.18 / 2016  - Foraj alimentare cu apa in comuna Babana, Judetul Arges

 Hotararea Nr. 19 / 2016 - Privind aprobarea delegarii gestiunii servicii publice de alimentare cu apa al comunei Babana catre AEPSUP Arges si a contractului de delegare

 Hotararea Nr. 20 / 2016 - Privat revocare HCL 37 / 12.04.2016

 Hotararea Nr. 22 / 2016 - Privind rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 23 / 2016 - Privat rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 24 / 2016 - Privat rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 25 / 2016 - Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru Consiliu Administratie Scoala

 Hotararea Nr. 26 / 2016 - Privind aprobarea asocierii si participarii Comunei Babana la Constituirea ONG -ului Dealul Cotmenei

 Hotararea Nr. 27 / 2016 - Privat repartizare sume

 Hotararea Nr. 28 / 2016 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

 Hotararea Nr. 29 / 2016 - Hotararea privata stailirea taxelor si implorilor pentru anul 2017

 Hotararea Nr. 30 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 31 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr.32 / 2016 - Privat rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 33 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 34 / 2016 - Privind ,, Constructii Grup Sanitar Scoala Babana"

 Hotararea Nr. 35 / 2016 - Privind desemnare persoane

 Hotararea Nr. 36 / 2016 - Privind scaderea unor creante fiscale

 Hotararea Nr. 37 / 2016 - Privat rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 38 / 2016 - Privind rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 39 / 2016 - Privind comasare scolii

 Hotararea Nr. 40 / 2016 - Privind achizitia si montanea unii statii de autobuz

 Hotararea Nr. 41 / 2016 - Privind arobarea Programului Anual de Achizitii Publice

 Hotararea Nr. 42 / 2016 - Privind aprobarea statului de functii si a Organigramei

 Hotararea Nr. 43 / 2016 - Privind rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 44 / 2016 - Privat rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 45 / 2016 - Privind arobarea Acordului / Contractul colectiv de munca

 Hotararea Nr. 46 / 2016 - Privind arobarea anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 47 / 2016 - Privind stabilirea taxei pentru Exploatari Padurere

 Hotararea Nr. 48 / 2016 - Privind anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 49 / 2016 - Privind anulare roluri persoane fizice si juridice

 Hotararea Nr. 50 / 2016 - Privind aprobare intocmire documentatie si obtinere finantare

 Hotararea Nr. 1 / 2017 - Privat utilizarea excedent bugetar

 Hotararea Nr.  2 / 2017 - Privind aprobarea calendarului cultural - artistic

 Hotararea Nr. 3 / 2017 - Privind Planul Anual de Lucrari pentru beneficiari Legii nr. 416/2001

 Hotararea Nr. 4 / 2017 - Privind asocierea Primaria Comunei Babana cu Consiliul Judetean Arges in vederea reabilitatii podetului aflat pe DJ 731B

 Hotararea Nr.  5 / 2017 - Privind aprobarea raportului de activitate pentru SVSU

 Hotararea Nr. 6  / 2017 -  Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr. 7  / 2017 -  Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr. 8  / 2017 - Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr. 9  / 2017 - Privind aprobare deviz

 Hotararea Nr.10 / 2017 - Privind consum maxim lunar de carburanti

 Hotararea Nr.11 / 2017 - Privind stabiliti sumei pentru ajutor inmormantare si ajutorului de urgenta

 Hotararea Nr. 12 / 2017 - Privind aprobarea inchirie suprafata teren

 Hotararea Nr. 13 / 2017 - Privind stabilea tarifelor distributie apa potabila

 Hotararea Nr. 14 / 2017 - Privind rezilierea contractelor de concesie

 Hotararea Nr. 15 / 2017 - Privind introduce sistem de plata moderna

 Hotararea Nr. 16 / 2017 - Privind aprobare investitie deviz general

 Hotararea Nr. 17 / 2017 - Privind aprobare investitie deviz general

 Hotararea Nr. 18 / 2017 - Privind aprobare deviz general

 Hotararea Nr. 19 / 2017 - Privind aprobarea repartinarii excedentului bugetar din anul precedent

 Hotararea Nr. 20 / 2017 - Privat reziliere contract concesiune

 Hotararea Nr. 21 / 2017 - Privind darea in administrare a teren si cladire

 Hotararea Nr. 22 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget

 Hotararea Nr. 23 / 2017 - Privind aprobare lista investitii ce se vor derula in anul 2017

 Hotararea Nr. 24 / 2017 - Privat aprobare finantare proiect PNDL

 Hotararea Nr. 26 / 2017 - Privind intocmire Amenajament pastoral

 Hotararea Nr. 27 / 2017 - Privat rectificare buget local

 Hotararea Nr. 28 / 2017 - Privind modificare categorii strazi

 Hotararea Nr. 29 / 2017 - Privind modificare taxa gunoi

 Hotararea Nr. 33 / 2017 - Privind ,, Strategia comunei Babana..."

 Hotararea Nr. 34 / 2017 - Privind desfiintare anexe Camin Lupueni

 Hotararea Nr 35 / 2017 - Privind aprobare cumpărare imobil

 Hotararea Nr. 36 / 2017 - Privind rectificare buget

 Hotararea Nr. 37 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget

 Hotararea Nr. 38 / 2017 - Privatstabilire indemnizatie pentru membri CL

 Hotararea Nr. 39 / 2017 - Privat staibilerea salariilor

 Hotararea Nr. 40 / 2017 - Privind introducerea sistemului de plata online

 Hotararea Nr. 41 / 2017 - Privind asocierea comuna Babana cu alte unitati administrativ - teritoriale

 Hotararea Nr. 42 / 2017 - Privat scutind scutitia impozitului pe mijloacele de transport agricole

 Hotararea Nr. 43 / 2017 - Privat rectificarea bugetului local

Hotararea Nr.44 / 2017 - Privind arobarea investitiei Imbracaminte bituminuasa usoara DL 113 Babana - Valea Rea

 Hotararea Nr. 45 / 2017 - Privat rectificarea bugetului local

 Hotararea Nr. 46 / 2017 - Privat desemnare reprezentanti pentru Consiliul de Administrare al scolii

 Hotararea Nr. 47 / 2017 - Privat desemnare reprezentant al CL pentru constituire CEAC

 Hotararea Nr. 48 / 2017 - Privat rectificarea bugetului local

 Hotararea Nr. 49 / 2017 - Privat stabilizare taxe si impozite pentru anul fiscal 2018

 Hotararea NR. 50 / 2017 - Privat implementarea proiectului ,, achizitionare autovehicul transport pentru SVSU

 Hotararea Nr. 51 / 2017 - Privind rectificare buget local

 Hotararea Nr. 52 / 2017 - Privind predarea obiectivului de investitie ,, Pune Foraj alimentare cu apa 200 m Babana Centru " catre AEPSUP Arges

 Hotararea Nr. 53 / 2017 - Privind rectificare buget local

 Hotararea Nr. 54 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget local

 Hotararea Nr.55 / 2017 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

 Hotararea Nr.56 / 2017 - Privind modificare Strategia de Dezvoltare 2014 - 2020

 Hotararea Nr. 63 / 2017 - Privind aprobare reorganizare si aprobare regulament SVSU

 Hotararea Nr. 65 / 2017 / Privind anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 66 / 2017 - Privind scaderea unor creante fiscale persoana fizice

 Hotararea Nr.67 / 2017 - Privind acceptarea cu titlu gratuit a masini de deszapzit cedata cu titlu gratuit de catre primaria Albota

 Hotararea Nr 68 / 2017 - Privind aprobarea parteneriat incheiat intre UAT Babana si DGASPC Arges

 Hotararea Nr.69 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget local

 Hotararea Nr.70 / 2017 - Privind arobarea desfasurarii activitatilor culturale

 Hotararea Nr. 71 / 2017 - Privind aprobare rectificare buget local

Hotararea Nr.1 / 2018 - Privind utilizarea sume din excedentul Bugetului Local

 Hotararea Nr. 2 / 2018 - Privind aprobarea calendarului cultural - artistic

 Hotararea Nr. 3 / 2018 - Privind arobarea Statului de functii si a Organigramei

 Hotararea Nr. 4 / 2018 - Privind arobarea Planului Anual de Lucrari - beneficiari Legea 416

 Hotararea Nr. 5 / 2018 - Privind aprobarea concesionare imobil

 Hotararea Nr. 6 / 2018 - Privind aprobarea raport de activitate al SVSU

 Hotararea Nr. 7 / 2018 - Privind aprobare Raport de Evaluare

Hotararea Nr. 19 / 2018 - Privat rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 20 / 2018 - Privind stailirea procesurii cadru de aplicare de majorari pentru cladiri si terenuri agricole neingrijite

Hotararea Nr. 21 / 2018 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si valora cofinantarii investitii ,, Astfaltare DC 177 B"

Hotararea Nr. 28 / 2018 - Privind majorarea taxei de inchiriere incepand cu anul 2018 a terenurilor SC OMV Petrom

Hotararea Nr. 29 / 2018 - Privat rectificare Bugetului Local

Hotararea Nr. 30 / 2018 - Privind aprobare obiectiv nou investitie ,, Foraj Alimentare cu Apa in comuna Babana, punt Durduiesti'

Hotararea Nr. 31 / 2018 - Privind stabilirea sumei pentru cuplurile care au implinit 50 si 60 de ani de casatorie\

Hotararea Nr. 32 / 2018 - Privind aprobarea Planul de Masuri Multianual de Gestionare a Deseurilor Reciclabile

Hotararea Nr. 33 / 2018 - Privat staibilea tarifelor de atributie apa potabilade catre AEPSUP Arges

Hotararea Nr. 34 / 2018 - Privind aprobare rectificare buget local

Hotararea Nr. 35 / 2018 - Privind instituire taxe speciale

Hotararea Nr. 36 / 2018 - Privind instituire taxa pentru folosire statii maxi - taxi

Hotararea Nr. 37 / 2018 - Privat stabilirea cantitatii medie de masa verde / ha de pasune

Hotararea Nr.38 / 2018 - Privind stabilirea taxelor pentru unele servicii care se aplica pe raza localitati Babana

Hotararea Nr. 39 / 2018 - Privind alegerea presedintei de sedinta

Hotararea Nr. 41 / 2018 - Privat rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 42 / 2018 - Privind montanea si achizitionarea unui hidrant la Scoala Babana

Hotararea Nr.43 / 2018 - Privind achizitionarea une bene autobasculabile pentru autoutilitara IVECO DALLY

Hotararea Nr.44 / 2018 - Privat rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 45 / 2018 - Privat scoaterea la licitatie pentru inchiiree spatiu

Hotararea Nr. 46 / 2018 - Privind prelungit PUG

Hotararea Nr. 47 / 2018 - Privat achizitionare server si UPS pentru inlocuire echipamente vechi

Hotararea Nr. 48 / 2018 - Privind aprobarea planului tarif pentru servicii de colectivare - transport a deseurilor

Hotararea Nr. 49 / 2018 - Privat rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 50 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 51 / 2018 - Privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pe anul 2018

Hotararea Nr. 52 / 2018 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

Hotararea Nr. 53 / 2018 - Privind aprobarea consumului lunar de carburanti

Hotararea Nr. 54 / 2018 - Privat scaderea unor creante fiscale pentru persoana fizice

Hotararea Nr. 55 / 2018 - Privind achizitionarea unui plug tractabil de zapada

Hotararea Nr. 56 / 2018 - Privat completarea inventarului bunurilor de ingrijire apartin domeniului public

Hotararea Nr. 57 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 58 / 2018 - Privind implementarea proiectului ,, Amenajare baza de agrement pe teren situat in comuna Babana"

Hotararea Nr. 59 / 2018 - Privind folosire sume transporturi reprezentand daune stabilite prin Hotarare Judecatoreasca

Hotararea Nr. 60 / 2018 - Privat administrarea Tronsonului de drum judetean de catre Consiliul Local Babana

Hotararea Nr. 61 / 2018 - Privind arobarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 62 / 2018 - Privat rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 63 / 2018 - Privind taxa speciala pentru solutionare cereri divort

Hotararea Nr. 64 / 2018 - Privind aprobarea stelei scolare a UAT Babana in anul scolar 2019 - 2020

Hotararea Nr. 65 / 2018 - Privind anulare creante fiscale

Hotararea Nr. 66 / 2018 - Privind anulare creante fiscale aferenta 2013 persoane fizice

Hotararea Nr.67 / 2018 - Privind anulare creante fiscale pentru persoana juridice radia in anul 2018

Hotararea Nr. 68 / 2018 - Privind rectificarea Bugetului Local Babana

Hotararea Nr.1 / 2019 - Privind aprobarea calendarului cultural - artistic pe anul 2019

Hotararea Nr. 2 / 2019 - Privind arobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiari Legii 416/2001

Hotararea nr. 3 / 2019 - Privind arobarea dezmembrarii unui teren

Hotararea Nr. 4 / 2019 - Privind Infiintare distributie gaze naturale in comuna Babana

Hotararea Nr. 5 / 2019 - Privind arobarea Raportului de activitate al SVSU pentru anul 2018

Hotararea Nr.6 / 2019 - Privind intocmire documentatie si obtinerea finantarii obiectivului ,, Astfaltare DJ731 B."

Hotararea nr.7 / 2019 - Privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 incheiat cu ADI SERVSAL Arges

Hotararea Nr.8 / 2019 - Privind stabilirea sumei ajutorul de inmormantare si ajutorului de urgenta in cazul persoanelor care se incadreaza in prevederile Legii 416

Hotararea Nr. 9 / 2019 - Privat primirea in administrarea Tronsonului de drum judetean de catre Consiliul Local Babana in vederea modernizarii, intretinererii si deszapezirii DJ731 B

Hotararea Nr.10 / 2019 - Privind desfiintarea Magazinului Mixt C1 si anexa C2 in curtea Caminului Cultural Babana

Hotararea Nr. 11 / 2019 - Privind schimbarea destinatiei uni imobil ce apartine domeniului public de interes local, din imobil C3 in spatii birouri primare UAT Babana

Hotararea Nr.12 / 2019 - Privind prelungirea contractelor de concesie prin act aditional pentru spatii cabinete medicale

Hotararea nr. 13 - Privind aprobarea reactializarii indicatori tehnico - economici si a contributilor UAT reprezentand cofinantare pentru Modernizare DC 177 B

Hotararea Nr. 14 / 2019 - Privind aprobarea listei a obiectivelor de investitii pentru anul 2019

Hotararea Nr. 15 / 2019 - Privat conditiile pasunatului si nesuppravegherea animalelor pe raza localitatii Babana

Hotararea Nr. 16 / 2019 - Privind majorarea impozitului pe cladiri si terenuri cu plata pe 3 ani pentru nedeclarea corecta

Hotararea Nr.17 / 2019 - Privind amenajarea de puncte de colectivare pentru DEEE-uri, ambalaje, deseuri si cumulati, deseuri voluminoase

Hotararea Nr 18 / 2019 - Privind arobarea Programului de Dezvoltare Locala

Hotararea Nr.19 / 2019 - Privind arobarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr.20 / 2019 - Privat rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 21 / 2019 - Aprobarea Planul de masuri, privind colectiva selectiva a deseurilor recicladie dovedite de la populatie si agentii economici

Hotararea Nr. 22 / 2019 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 23 / 2019 - Privind arobarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 24 / 2019 - Privat stabilirea sumei pentru cupluri care au implinit 50 de ani, respectiv 60 de ani de casatorie in anul 2019

Hotararea Nr. 25 / 2019 - Privind rezilierea contractelor de concesie incheiat intre Consiliu Local si SC Farm Gentiana Srl

Hotararea Nr. 26 / 2019 - Privind aprobarea incheierii uni contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta cu cabinet avocat

Hotararea Nr. 27 / 2019 - Privat revocare HCL Nr. 12 / 28.03.2019

Hotararea Nr. 28 / 2019 - Privat stabilirea zonelor in vederea impozatii pe anul 2020

Hotararea Nr. 29 / 2019 - Privind aprobarea scoate la licitatie, in vederea concesionarii spatiului cu destinatia cabinete medicale

Hotararea Nr. 30 / 2019 - Privind acceptarea cu titlu gratuit de la Serviciile de Ambulanta Arges a unui mijloc fix de tip autosanitara

Hotararea Nr. 31 / 2019 - Privat completarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2019 suportate de la buget local

Hotararea Nr.32 / 2019 - Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr. 33 - Privat rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr.34 / 2019 - Privind aprobarea reactionilor indicatorilor tehnico - economici si a contributilor UAT Babana pentru lucrari modernizate drumuri comunale

Hotararea nr.35 / 2019 - Privind modificatarea art.7. Cap. V redeventa la contractul nr. 2597 / 13.09.2016 cu AEPSUP Arges SA

Hotararea Nr. 36 / 2019 - Privind aprobarea scoate la licitatie in vederea concesionarii Caminului Cultural Babana

Hotararea Nr. 37 / 2019 - Privat rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr. 38 / 2019 - Privind delegarea a 2 consilieri locali pentru constituerea Consiliului de aAdministratie al Scolii Gimnaziale Babana

Hotararea Nr. 39 / 2019 - Privind alegerea presedintei de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Babana

Hotararea Nr. 41 / 2019 - Privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventiile de urgenta in cazuri de violenta domestica

Hotararea Nr. 42 / 2019 - Privind aprobarea normelor comform Regulamentului de organizare si functionare a SVSU

Hotararea Nr. 43 / 2019 - Privind apobarea Regulatului de reorganizare si functia a SVSU

Hotararea Nr. 44 / 2019 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 45 / 2019 - Privat rectificarea Bugeului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr.47 / 2019 - Privind aprobarea raportului de evaluare privata concesionarea Caminului Cultural si a terenului aferent

Hotararea Nr. 48 / 2019 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece 2019 - 2020

Hotararea nr.49 / 2019 - Privind aprobarea consumului de carburaanti pentru vehiculele si utilajele care meritac Comuna Babana

Hotararea Nr. 50 / 2019 - privat stailirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2020

Hotararea Nr. 51 / 2019 - Privat reectificare Bugetului local

Hotararea Nr.52 / 2019 - Privind aprobarea stelei scolare a unitatilor de invatamant din UAT Babana pe anul scolar 2020 - 2021

Hotararea Nr. 53 / 2019 - Privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii pe anul 2020

Hotararea Nr. 54 / 2019 - Privind anularea creantelor fiscale datorita neachitate de debitori

Hotararea Nr. 1 / 2020 - Privind utilizarea de sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare

Hotararea Nr. 2 / 2020 - Privat sanctionare a contraventionala cu referire la incalcarea prevederilor Hotararii nr 50 / 2019

Hotararea Nr. 3 / 2020 - Privind arobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiari Legii 416 / 2001, apti de munca

Hotararea Nr. 4 / 2020 - Privind arobarea Raportului de activitate al Serviciilor de Urgenta Babana pentru anul 2019

Hotararea Nr. 5 / 2020 - Privind aprobarea investitiei studiu de fezabilitate ,,Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satul Grosi"

Hotararea Nr. 6 / 2020 - Privat abrogata hotararii nr.60 / 22.12.2014 privatiei stabilirea programului de liniste in comuna Babana

Hotararea Nr. 7 / 2020 - Privind aprobarea modificări coieficientului de salarizare salariatilor Stefan Daniel si Lica Constantin

Hotararea Nr. 8 / 2020 - Privat rezilierea contractului de inchiiree nr. 3704 / 09.07.2019 incheiat intre Primaria Babana si Asociatia Crestin Ortodoxa ,, Sprijin prin credinta"

Hotararea Nr. 9 / 2020 - Privat constatarea incetarii mandatului de consilier local

Hotararea Nr 10 / 2020 - Privat valabilarea consilierului local Stan Anton

Hotararea Nr.11 / 2020 - Privind arobarea Planului de Investitii ce se vor derula in cursul anului 2020

Hotararea Nr. 12 / 2020 - Privind arobarea bugetului local al Comuna Babana

Hotararea Nr. 13 / 2020 - Privind aprobarea incheieri aui contract cu SC Netergy Corporate SRL

Hotararea Nr. 14 / 2020 - Privind arobarea Calendarului Cultural - Artistic pe anul 2020

Hotararea Nr. 15 / 2020 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 16 / 2020 - Privind arobarea Planului de Acte privata Servicii Sociale pe anul 2020

Hotararea Nr. 17 / 2020 - Privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 18 / 2020 - Privind aprobarea modificarii regulamentului Consiliului Local Babana conform OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ

 Hotararea Nr. 19 / 2020 - Privat stailarea noului tarif la apa otabila in comuna Babana

Hotararea Nr. 20 / 2020 - Privind aprobarea proiectului de investitie ,, Constructii teren de sport in comuna Babana

Hotararea Nr. 21 / 2020 - Privind aprobarea amplasamentului ingroparii cadastrulor animale care respecta conditiile solicitat de ABAAV

 Hotararea Nr. 22 / 2020 -Privind indexarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2021

Hotararea Nr. 23 / 2020 - Privind modificarea Hotararii nr.50 / 2019 art.2 si anume prelungirea termenului pana la 30 iunie 2020 bonificatii pentru anul 2020

Hotararea Nr. 24 / 2020 - Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr. 25 / 2020 - Privind implementarea si aprobarea proiectului de investitie ,,Construire teren sintetic de minifotbai in comuna Babana"

Hotararea Nr. 26 / 2020 - Privind aprobarea actului aditional Nr. 1 la contractul de prestarii servicii 3574 / 2016

Hotararea Nr 27 / 2020 - Privind implementarea proiectului ,, Construire teren sintetic de minifotbal in comuna Babana"

Hotararea Nr. 28 / 2020 - Privind scaderea si anularea creantelor fiscale aferente anului 2014 pentru care s-a implinit termenul de prescriere si mentinerea acestora in evidenta separata

Hotararea Nr. 29 / 2020 - Privind stabilirea rangului localitatii Babana pentru anul 2021

Hotararea Nr. 30 / 2020 - Privind modificarea Organigramei si statul de Functii pe anul 2020 a Primariei Babana si scoaterea la concurs a postului vacant

Hotararea Nr. 31 / 2020 - Privind modificarea Hotararii nr. 36 / 10.07.2018 prin adaugarea unui nou punct la art.1

Hotararea Nr. 32 / 2020 - Privind mandatarea primarului comunei Babana in Adunarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges sa voteze pentru aprobarea actul aditional

Hotararea Nr. 33 / 2020 - Privind scoaterea la licitatie publica deschisa a imobilului denumit ,, Magazin satesc" si a terenului aferent in comuna Babana, sat Slatioarele in vederea vanzarii

Hotararea Nr. 34 / 2020 - Privind receptia lucrarii ,, Zona de agrement si imprejmuire teren " in punctul Valea lui Paneata si trecerea in domeniul privat al comunei

Hotararea Nr. 35 / 2020 - Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2021, in comuna Babana

Hotararea Nr. 36 / 2020 - Privind refacere studiu de fezabilitate pentru infiintarea retelei inteligente de distributie gaze naturale in comuna Babana

Hotararea Nr. 37 / 2020 - Privind stabilirea coieficientului care sta la baza determinarii salariului contractual de executare vacant de inspector taxe si impozite

Hotararea Nr. 38 / 2020 - Privind aprobarea raportului de Evaluare intocmit de catre evaluator autorizat membru ANEVAR

Hotararea Nr.39 / 2020 - Privind aprobarea alegerii viceprimarului comunei Babana

Hotararea Nr. 40 / 2020 - Privind aprobarea

Hotararea Nr. 41 / 2020 - Privind aprobarea alegerii viceprimarului comunei Babana

Hotararea Nr. 42 / 2020 - Privind avizarea Strategiei de contractare a studiului de fundamentare a documentatiei de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare

Hotararea Nr. 43 / 2020 - Privind receptia lucrarii ,,Foraj Alimentare cu apa in comuna Babana, satul Durduiesti

Hotararea Nr. 44 / 2020 - Privind predarea obiectivului de investitii ,, Foraj Alimentare cu Apa in comuna Babana, sat Durduiesti catre operatorul SC AEPSUP Arges

Hotararea Nr. 45 / 2020 - Privind aprobarea constructiei magazin si teren aferent apartinnd domeniului privat UAT Babana si imputernicirea viceprimarului pentru semnarea actului de vanzare - cumparare

Hotararea Nr. 46 / 2020 - Privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2020

Hotararea Nr. 47 / 2020 - Privind aprobarea documentatiei si indicatorii tehnico- economice pentru infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Babana cu localitatile apartinatoare

Hotararea Nr. 48 / 2020 - Privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici in urma licitatiei privind proiectul,, Racorduri la reteaua de canalizarea menajera existenta in satele Babana si Ciobanesti(Valea lui Paneata)

Hotararea Nr. 49 / 2020 - Privind aprobarea rectificarii Bugetului Local

Hotararea Nr. 50 / 2020 - Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Babana

Hotararea Nr. 51 / 2020 - Privind aprobarea rectificarii aprobarii bugetului local

Hotararea Nr. 1 / 2020 - Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local Babana

Hotararea Nr. 2 / 2020 - Privind aprobarea comisiilor pe domenii de specialitate in consiliul local Babana

Hotararea Nr. 3 / 2020 - Privind alegerea viceprimarului comunei Babana

Hotararea Nr. 4 / 2020 - Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local Babana

Hotararea Nr. 5 / 2020 - Privind delegarea a doi consilieri pentru constituirea Consiiului de Administratie al Scolii Gimnaziale Babana si un reprezentant pentru constituirea comisiei de evaluare si asigurare a calitatii invatamantului pentru anul scolar 2020 - 2021

Hotararea Nr. 6 / 2020 - Privind aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece, 2020 - 2021

Hotararea Nr. 7 / 2020 - Privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant din comuna Babana

Hotararea Nr. 8 / 2020 - Privind procedura de inrolare in sistemul Ghiseul . ro pentru taxe si impozite

Hotararea Nr.9 / 2020 - Privind aprobare rectificare Buget Local

Hotararea Nr. 10 / 2020 - Privind aprobarea accesarii finantarii pentru echipamente IT necesare desfasurarii procesului educational in mediul online pentru unitatile de invatamant din comuna Babana

Hotararea Nr. 11 / 2020 - Privind aprobarea rectificarii Bugetului Local

Hotararea Nr. 12 / 2020 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din UAT Babana pentru anul 2020 - 2021

Hotararea Nr. 13 / 2020 - Privind numirea unui delegat satesc care sa reprezinte satul Bajanestii din comuna Babana in sedintele Consiliului Local

Hotararea Nr. 14 / 2020 - Privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru vehiculele si utilajele care deservesc comuna Babana

Hotararea Nr.15 / 2020 - Privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pe anul 2021 a Primariei Babana

Hotararea Nr. 16 / 2020 - Privind modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la Hotararea nr. 39 / 2017

Hotararea Nr. 17 / 2020 - Privind anularea creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate in sold la data de 31 decembrie 2020 de pana la 11 lei

Hotararea Nr.18 / 2020 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din UAT Babana pentru anul 2020 - 2021

Hotararea Nr. 1 / 2021 - Privind utilizarea de sume defalcate din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare

Hotararea Nr. 2 / 2021 - Privind aprobarea listei provizorii a obiectivelor de investitii pentru anul 2021

Hotararea Nr. 3 / 2021 - Privind aprobarea investitiei,, Studiu de Fezabilitate Devizul General al indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Canalizarea si Epurarea Apelor Uzate si Menajere din Comuna Babana"

Hotararea Nr. 4 / 2021 - Privind aprobarea asigurarii finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt finantate de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul ,, Canalizarea si Epurarea Apelor Uzate Menajere din Comuna Babana

Hotararea Nr. 5 / 2021 - Privind alegerea Presedintelui de sedinta, pentru o perioada de 3 luni respectiv , perioada feb. 2021 - aprilie 2021

Hotararea Nr. 6 / 2021 - Privind aprobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiarii Legii 416 / 2001 apti de munca 

Hotararea Nr. 7 / 2021 - Privind aprobarea Raportului de Activitate al Serviciului pentru Situatii de Urgenta 

Hotararea Nr. 8 / 2021 - Privind aprobarea Calendarului Cultural - Artistic pe anul 2021

Hotararea Nr. 9 / 2021 - Privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil a autorizatiei de amplasare si/sau access in zona drumului comunal

Hotararea Nr. 10 / 2021 - Privind modificarea HCL 7/27.11.2020 cu privire la cuantumul si numarul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant de stat din comuna Babana in anul 2020 - 2021

Hotararea Nr.11 / 2021 - Privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, asistenta sociala, destinate ajutoarelor sociale , pentru sprijinirea unei familii aflata in situatie extrema de dificultate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program audiente

Primar  Bebe Ivan

  Luni - Joi orele 8.00 -10.00

Viceprimar  Tuca Gheorghe Cosmin

  Vineri orele 8.00 - 10.00

Secretar  Prodanel Adina Oana

  Miercuri orele 9.00 -13.00

Program cu publicul

Luni - 8.00 - 16,00

Marti - 8.00 - 16,00

Miercuri - 8.00 - 16,00

Joi - 8.00 - 16,00

Vineri - 8.00 - 13,00

Sambata, Duminica - liber

Contacte

Primar - 0761101242

Viceprimar - 0764547038

Secretar - 0786120892

Contabil - 0784266595

Sef SVSU - O761101246