Primaria Babana

A+ R A-

Reflector februarie 2016

PUBLICATIE     NOUA

                                       

www.primariababana.ro

 

 

 

REFLECTOR  de Babana

 

 

 

 Nr.2 /   februarie      2016

 

   Foaie de informare si opinie, realizata de primarul comunei Babana         

 

      FELICITARI  Scoala  Babana , care a obtinut locul 1 la Olimpiada Kaufland, premiul  primit  este  de 2000 euro, urmand sa concuram la finala pe tara, unde premiul este  20.000 euro !!!

 

    PLAN INVESTITII 2016

 

Nr. Crt.

Denumirea investitiei

Valoare aproximativa

observatii

1.

Reabilitare termica sediu primarie (P+2)+ vopsire acoperis

32.000

 

2.

Imprejmuire primarie  gard metalic  L=110m

7.000

 

3.

Grup sanitar primarie+ acoperis sala protocol

10.000

 

4.

Constructie statie  pompare  si  tratare apa

13.000

 

5.

Reabilitare conducta 110 pn10, lungime 500m-sat.Grosi

26.000

 

6.

Achizitie lampi stradale

10.000

 

7.

Achizitie hidranti stradali –Enachesti, Babana-sat,V.Paneata—Peco,Cotmenita, Negulesti

12.000

 

8.

Racordare retea distributie gaz- Dispensar uman

9.000

 

9.

Achizitie camera supraveghere +DVR

15.000

 

 

T O T A L

134 .000

 

 

  Urmeaza sa primim bani de la Consiului Judetean  Arges sa achizitionam bazinul pentru captare apa -80 mc si refacere alunecare  teren sat Grosi , incat pana la 01 iunie 2016 sa punem in functiune sistemul de apa propriu al comunei, deoarece, nu mai dorim oprirea apei pe timpul verii cum a fost anul trecut.

  Drumul Judetean 731B, se va asfalta, sunt promisiuni anul acesta ca lungimea aprobata de CJ Arges sa fie de 3,4 km.

   Deasemenea s-au alocat bani pentru podul  din  Valea lui Paneata-Metof si refacerea podului parau Vartej, avariat la inundatiile din anul 2014.

  

    Impozitele si taxele locale  nu au fost indexate, raman cele stabilite in Codul Fiscal.

   S-a micsorat  taxa de paza de la 30 lei la 10 lei  ( valabila numai pentru strainasi, localnicii nu o platesc a fost desfiintata in anul 2005 cand am preluat conducerea primariei )

   Persoanele care platesc taxele locale si impozitul pe cladiri pana la 31.03.2016 , beneficiaza de scutire 10% ( exceptie  taxele locale unde primim facturi lunar : iluminat public, gunoi si evidenta populatiei ).

   Deasemenea, la plata in avans (31.03.2016), fiecare proprietar  primeste un cupon inseriat, care se va depune in ziua de 20 iulie 2016, la tombola organizata cu ocazia zilei comunei, unde  toti vor castiga cate un premiu, banii  pentru aceste premii ,provin  doar din sponsorizari, nu de la bugetul local

   Puteti plati lunar aceste taxe, deoarece platim penalizari daca nu achitam lunar facturile de utilitati.

  

IMPORTANT :

 

-          Daca platiti taxele locale si impozitul pe terenuri si cladiri, banii vor merge AUTOMAT  la capitolul «  amenzi », daca figurati in evidentele fiscale cu amenzi neachitate !!

-             Este o procedura stabilita in noul Cod Fiscal, nu este stabilita de Administratia Locala.

Deasemenea 3000 de primari am depus la guvern plangere impotriva noului Cod Fiscal, deoarece impozitul pe terenul intravilan s-a triplat !!!

   Speram sa se revina asupra acestei aberatii, terenul nu produce cat platim impozit !

Noutati din noul  Cod Fiscal :

 

  ART. 461    Declararea, dobândirea, înstr?inarea ?i modificarea cl?dirilor


    (1) Impozitul pe cl?diri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate cl?direa la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.


    (2) În cazul dobândirii sau construirii unei cl?diri în cursul anului, proprietarul acesteia are obliga?ia s? depun? o declara?ie la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? se afl? cl?direa, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ?i datoreaz? impozit pe cl?diri începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.

    ART. 466     Declararea ?i datorarea impozitului ?i a taxei pe teren


    (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.


    (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obliga?ia s? depun? o nou? declara?ie de impunere la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? se afl? terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, ?i datoreaz? impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.


    (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care de?ine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstr?ineaz?.


    (5) În cazul modific?rii categoriei de folosin?? a terenului, proprietarul acestuia are obliga?ia s? depun? o nou? declara?ie de impunere la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? se afl? terenul, în termen de 30 de zile de la data modific?rii folosin?ei, ?i datoreaz? impozitul pe teren conform noii situa?ii începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.
 

   ART. 471     Declararea ?i datorarea impozitului pe mijloacele de transport


    (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care de?ine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.


    (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obliga?ia s? depun? o declara?ie la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup? caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ?i datoreaz? impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor înmatricul?rii sau înregistr?rii mijlocului de transport.


    (4) În cazul radierii din circula?ie a unui mijloc de transport, proprietarul are obliga?ia s? depun? o declara?ie la organul fiscal în a c?rui raz? teritorial? de competen?? î?i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup? caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, ?i înceteaz? s? datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.

      Impozitul pe mijloacele de transport se pl?te?te la bugetul local al unit??ii administrativ-teritoriale unde persoana î?i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup? caz.

       ZIUA CAND SE  POT  ARDE DESEURILE MENAJERE  ESTE  SAMBATA,

    daca nu bate vantul.

  Incalcarea acestei Dispozitii Legale  se sanctioneaza contraventional cu amenda.

 

  Rugam curatati cosurile de fum.

      Este interzis pasunatul  pana la data de 01 mai 2016.

 

   Programul de iluminat public este :

                -18.30- 06.30

   Daca se arde becul pe strada dumneavoastra rugam sunati la primarie, unde se va monitoriza, urmand sa fie inlocuit in perioada urmatoare. Inlocuirea becurilor se face doar odata pe luna (  zilele 7,8,9, ale fiecarei luni).Tel primarie :0248767001.

  

     Vine primavara, rog sa va faceti curatenie in fata gospodariilor, varuit, curatat santuri.

    Atentie : In ultima zi de marti a fiecarei luni, cei de la salubritate vin si strang deseurile de plastic, pe care le puneti in fata gospodariei in sacii special primiti. Acestia vor veni cu proiecte privind recompensarea persoanelor care strang plasticul , noteaza fiecare gospodarie de unde strang acesti saci.

   Este revoltator sa gasim pubelele pline cu plastic si sunt familii care niciodata nu au selectat aceste deseuri.

   Vom plati mai mult, am primit instiintarea ca s-a depasit cantitatea de 12 kg/persoana/luna, trebuie sa fim uniti sa strangem plasticul din gunoi.

   Cantitatea de plastic predata se scade din cantitatea de gunoi predata la groapa din comuna Albota, este in folosul nostru aceasta campanie de strangere selectiva a deseurilor.

     Felicit elevii clasei a IV-a, invatator Vali  Bran, Scoala Babana, care au ocupat locul 2 la faza nationala concurs reciclare deseuri menajere, elevi  au primit cadou un videoproiector !

  Vesti foarte bune  de la Scoala Babana,ca recompensa  de ziua copilului 1 iunie, vom face o adevarata sarbatoare, incat toti copii sa primeasca cate un premiu, dar si cadrele didactice !!

   Vom invita si fostele cadre didactice care au profesat in comuna noastra, vom face o singura serbare la Scoala Babana.

  Scoala Babana scoate la  concurs postul de   sofer microbuz ,informatii :0248767075

 

  Nota : Membrii PSD, care vor sa candideze la functia de consilier local, pot ridica documentele de la D-ra Nichita Elena.

 

 

   Nota:Aceasta foaie se distribuie GRATUIT, nu este tiparita cu banii primariei, are scop informativ si de educare , costurile acesteia  sunt suportate numai de primar.

Tiraj:3000 exemplare

``