Primaria Babana

A+ R A-

Reflector ianuarie 2016

PUBLICATIE     NOUA

                                       

www.primariababana.ro

 

 

 

 

REFLECTOR  de Babana

 

 

 

 Nr.1 /   ianuarie      2016

 

 

   Foaie de informare si opinie, realizata de primarul comunei Babana 

 

 

                 LA MULTI ANI 2016 !

 

 

   Au venit banii pentru incalzirea locuintelor , sunteti asteptati la primarie sa-i ridicati.

   Cei care  nu au depus cereri mai pot aduce urgent documente pentru a beneficia doar lunile ianuarie , februarie, martie 2016.

 

Acte necesare :

 

        *Cerere tip

        * Carte Identitate pentru toti membrii familiei                      

        *Certificate nastere pentru copii pana-n 14 ani

        * Cerificat casatorie, divort, hotarare jud. de divort

        * Adeverinta rol, sau Contract comodat

        * carte identiate autoturism, motocicleta

        *adeverinta venit de la Finantele publice, pentru venituri  independente

        * adeverinta salariat, inclusiv bonuri masa, cupon pensie, somaj,alocatie

        Suma stabilita ca venit maxim membru familie este de 615 lei.

 

     Atentie !!

    Daca aveti sume de bani care depasesc 3000 lei, la banci  nu mai faceti cereri, deoarece riscati sa fiti descoperiti si returnati  toti banii din urma.

 

 

   

    Impozitele si taxele locale  nu au fost indexate, raman cele stabilite in Codul Fiscal.

   S-a micsorat  taxa de paza de la 30 lei la 10 lei  ( valabila numai pentru strainasi, localnicii nu o platesc a fost desfiintata in anul 2005 cand am preluat conducerea primariei )

   Persoanele care platesc taxele locale si impozitul pe cladiri pana la 31.03.2016 , beneficiaza de scutire 10% ( exceptie  taxele locale unde primim facturi lunar : Iluminat public, gunoi si evidenta populatiei ).

   Deasemenea, la plata in avans (31.03.2016), fiecare proprietar  primeste un cupon inseriat, care se va depune in ziua de 20 iulie 2016, la tombola organizata cu ocazia zilei comunei, unde  toti vor castiga cate un premiu, banii  pentru aceste premii ,provin  doar din sponsorizari, nu de la bugetul local

   Puteti plati lunar aceste taxe, deoarece platim penalizari daca nu achitam lunar facturile de utilitati.

 

  

                                                        IMPORTANT :

 

-          Daca platiti taxele locale si impozitul pe terenuri si cladiri, banii vor merge AUTOMAT  la capitolul «  amenzi », daca figurati in evidentele fiscale cu amenzi neachitate !!

-             Este o procedura stabilita in noul Cod Fiscal, nu este stabilita de Administratia Locala.

 

Noutati din noul  Cod Fiscal :

 

LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

  ART. 461    Declararea, dobândirea, înstr?inarea ?i modificarea cl?dirilor


    (1) Impozitul pe cl?diri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate cl?direa la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.


    (2) În cazul dobândirii sau construirii unei cl?diri în cursul anului, proprietarul acesteia are obliga?ia s? depun? o declara?ie la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? se afl? cl?direa, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ?i datoreaz? impozit pe cl?diri începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.

    ART. 466     Declararea ?i datorarea impozitului ?i a taxei pe teren


    (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.


    (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obliga?ia s? depun? o nou? declara?ie de impunere la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? se afl? terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, ?i datoreaz? impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.


    (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care de?ine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstr?ineaz?.


    (5) În cazul modific?rii categoriei de folosin?? a terenului, proprietarul acestuia are obliga?ia s? depun? o nou? declara?ie de impunere la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? se afl? terenul, în termen de 30 de zile de la data modific?rii folosin?ei, ?i datoreaz? impozitul pe teren conform noii situa?ii începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.
 

   ART. 471     Declararea ?i datorarea impozitului pe mijloacele de transport


    (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care de?ine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.


    (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obliga?ia s? depun? o declara?ie la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup? caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ?i datoreaz? impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor înmatricul?rii sau înregistr?rii mijlocului de transport.


    (4) În cazul radierii din circula?ie a unui mijloc de transport, proprietarul are obliga?ia s? depun? o declara?ie la organul fiscal în a c?rui raz? teritorial? de competen?? î?i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup? caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, ?i înceteaz? s? datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.


    (5) În cazul oric?rei situa?ii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obliga?ia depunerii declara?iei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a c?rei raz? teritorial? î?i are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenit?, ?i datoreaz? impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condi?ii începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.

      Impozitul pe mijloacele de transport se pl?te?te la bugetul local al unit??ii administrativ-teritoriale unde persoana î?i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup? caz.

       ZIUA CAND SE  POT  ARDE DESEURILE MENAJERE  ESTE  SAMBATA,

    daca nu bate vantul.

  Incalcarea acestei Dispozitii Legale  se sanctioneaza contraventional cu amenda.

 

  Rugam curatati cosurile de fum.

      Este interzis pasunatul  pana la data de 01 mai 2016.

 

   Programul de iluminat public este :

                -17.30- 07.00

   Daca se arde becul pe strada dumneavoastra rugam sunati la primarie, unde se va monitoriza, urmand sa fie inlocuit in perioada urmatoare. Inlocuirea becurilor se face doar odata pe luna(  zilele 7,8,9, ale fiecarei luni).Tel primarie :0248767001, (urmatoarea interventie este in luna februarie 13, 14, 15, exceptie ).

   Cetatenii care locuiesc in satul Negulesti si apartin de comuna Cocu, intrucat beneficiaza de serviciul iluminat public al localitatii noastre, platesc la noi taxa de iluminat public.

  Luna  trecuta Primaria Babana a obtinut « TITLUL DE EXCELENTA » , acordat de ziarul « ANCHETA »,  pentru buna administrare  a localitatii in anul 2015, alaturi de Primaria Mioveni, deoarece cu bani foarte putini am facut lucrari care depasesc bugetul localitatii de doua ori !!

 

  Politia Babana aduce multumiri tuturor cetatenilor  deoarece nu am avut incidente  cu ocazia sarbatorilor de iarna !

 

« LA MULTI ANI ! » ,

pentru  persoanele  cu numele   Ion, Vasile, Grigore   !

 

 

 Nota:Aceasta foaie se distribuie GRATUIT, nu este tiparita cu banii primariei, are scop informativ si de educare , costurile acesteia  sunt suportate numai de primar.

Tiraj:3000 exemplare