Primaria Babana

A+ R A-

Reflector august 2015

PUBLICATIE     NOUA

                                       

www.primariababana.ro

 

 

REFLECTOR  de Babana

 

 Nr.8 /    august     2015

 

   Foaie de informare si opinie, realizata de primarul comunei Babana 

 

      ANUNT IMPORTANT !

 

   In urma adresei  S.C.   SALUBRIS  SRL  , care colecteaza gunoiul menajer pe raza localitatii Babana, se constata dublarea cantitatii de gunoi fata de anul 2013 si solicita  marirea pretului  gunoiului, chiar dublarea acestuia !

   Pentru a preveni cresterea pretului la gunoi, alaturi de dumneavoastra, vom lua urmatoarele masuri :

-         Se va depozita numai gunoiul menajer din curtea casei si din casa.

-         Materialele inflamabile, frunzele,  ramurile de plante si pomi  nu se vor mai depozita in pubele, se vor arde in ziua de sambata a fiecarei saptamani.

-         Se interzice punerea deseurilor de materiale   constructii in saci sau in pubele, acestea le vom depozita la cele 5 alunecari de teren.

-         Se interzice punerea in pubele : haine, mobilier, deseuri de electronice in pubele, acestora dati-le foc.

   Persoanele care vor da informatii despre cei care nu respecta aceste reguli, vor fi recompensati de primar (  tel.0761101242  ,promit discretie).

 

    S-au licitat  spatiile celor doua cabinete medicale, doar un medic a incheiat contractul de concesionare, urmeaza ca incepand cu data de 01 septembrie 2015 sa inceapa autorizarea  in vederea functionarii a unui nou cabinet medical.

   In sedinta CL Babana s-a aprobat finantarea  constructiei unui sistem propriu de apa ( put+statie repompare), chiar in spatele primariei, in vederea eliminarii crizei de apa pe perioada de vara. Adancimea putului va fi de 200m, iar debitul de 2litri/secunda, banii i-am primit de la Ministerul de Finante in   urma documentatiei depuse de primar , valoarea acestuia este de 174.000 lei.

  Consiliul Judetean trebuie sa ne ajute  sa achizitionam rezervorul de 100mc , care costa in jur de 40.000 lei, fara acesta nu poate functiona acest sistem.

    De la data de 30 octombrie 2015 , localitatea Cocu va fi debransata de la sistemul de aductiune apa care deserveste comuna Babana, iar cetatenii care locuiesc in satul Negulesti si apartin de comuna Cocu, incepand cu data de 01.05.2016, vor fi debransati de la conducta noastra, astfel sa nu mai  suferim din cauza lipsei de apa potabila.

            In urma documentatiei depuse la Consiliul Judetean  Arges, s-a aprobat suma necesara pentru inlaturarea alunecarii de teren din Piscul lui Cioaca, urmand ca in 30 de zile lucratoare sa o finalizam. Suma este din fondul de rezerva a CJ-Arges. Multumim d-le presedinte Tecau.

  A inceput reabilitarea DJ731B, sper ca pana la inceperea anului scolar sa terminam asfaltarea celor doi km aprobati anul acesta (proiectul este de 3,4km,  daca vor fi bani  se va finaliza si  diferenta anul acesta.

  Ministerul Dezvoltarii ne-a distribuit un microbuz scolar nou,vom avea doua pentru transportul elevilor, ne trebuie urgent un conducator auto care sa locuiasca in  zona Slatioarele , acesta va fi  angajat  la scoala Babana.

     S-au marit alocatiile la copii astfel :

      Alocatia de stat :

         de la 42 lei/copil la 86 lei/copil

       Alocatia pentru copii cu handicap grav si aceentuat :

          de la 80 lei/copil la 200 lei/copil.

   Alocatia pentru sustinerea familiei s-a majorat conform tabelului alaturat:

PRESTATIE

BENEFICIAR FAMILII

Cuantum actual lei

Cuantum majorat

Alocatia pentru sustinerea familiei biparentala cu venituri mai mici de 200 lei

Cu 1 copil

40 lei

82

Cu 2 copii

80 lei

164

Cu 3 copii

120 lei

246

Cu 4 sau mai multi copii

160 lei

328

Alocatia pentru sustinerea familiei biparentala cu venituri intre 201 lei si 530 lei.

Cu 1 copil

33

75

Cu 2 copii

66

150

Cu 3 copii

99

225

Cu 4 sau mai multi copii

132

300

Alocatia pentru sustinerea familiei monoparentala cu venituri mai mici sau egale cu 200 lei.

Cu 1 copil

65

107

Cu 2 copii

130

214

Cu 3 copii

195

321

Cu 4 sau mai multi copii

260

428

Alocatia pentru sustinerea familiei monoparentala cu venituri cuprinse intre  201 lei si 530 lei.

Cu 1 copil

60

102

Cu 2 copii

120

204

Cu 3 copii

180

304

Cu 4 sau mai multi copii

240

408

 

   Dupa cum vedeti numai actiuni bune in folosul comunitatii noastre, nu este an electoral, toate aceste masuri si finantari sunt  si pentru cetatenii din localitatea  noastra.

 

    Ajutoarele alimentare se vor da la fel ca anul trecut, vor primi in plus urmatoarele categorii persoane :

-         Cei care au venituri pana la 450 lei /luna( pana acum a fost 400 lei/luna)

-         Toate persoanele care nu au niciun venit ( exceptie beneficiarii Venit minim Garantat, care sunt in evidenta permanenta.)

    Pentru a identifica persoanele fara niciun venit, rugam ,URGENT, prezentati-va la sediul primariei pentru a fi trecuti in tabelele de alimente.

 Mostenitorii beneficiarilor de alimente inscrisi in liste, care au decedat pana la data distribuirii ajutoarelor  NU POT PRIMI  ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi.

 

    Biroul Urbanism  anunta :

 

-         Nu se elibereaza autorizatie de constructie , daca proprietarul nu are cadastru la teren sau imobil.

-          Toti cei care ati inceput constructiile fara autorizatie, rugam urgent sa va puneti in legalitate, deoarece s-a constituit o comisie care va inventaria constructiile fara suport legal.

 

    Autorizatii de constructiese elibereaza pentru :

 

       -lucrari de construire ,reconstruire ,extindere ,modificare ,consolidare ,schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel ,precum si a instalatiilor aferente acestora

       -lucrari de constuctii cu caracter provizoriu: chioscuri,tonete ,cabine ,spatii de expunere situate pe caile si spatiile puplice ;

 

 Autorizatiile de constructii se emit in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii ,pe baza documentatiei depuse la primarie (serviciul urbanism) care va cuprinde :

 

       -certificatul de urbanism care se elibereaza de catre primarie ;

       -dovada titlului asupra terenului si /sau constructiilor ;

       -proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

       -avizele si acordurile legale necesare ,stabilite prin certificatul de urbanism ;

       -dovada privind achitarea taxelor locale .

 

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta ,caracteristicile initiale ale contructiilor sau aspectul arhitectual al acestora :

 

-          reparatii la imprejmuiri, acoperisuri ,invelitori sau terase,atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate ;

-          reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara ,daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei:

-          reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit ;

-          zugraveli si vopsitorii exterioare ,daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor ;

-          zugraveli si vopsitorii interioare;

-          reparatii si inlocuiri la pardoseli;

-          reparatii la instalatiile interioare ,la bransamentele si racordurile exterioare ,de orice fel ,aferente constructiilor ,in limitele proprietatii,montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate ,precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si /sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

-          lucrari de constructii funerare subterane si supraterane ,cu avizul administratiei cimitirului;

Legea  571/2003 coroborat? cu HG 44/2004 privind

Codul fiscal

 

ART. 254.Dobândirea, înstr?inarea ?i modificarea cl?dirilor

(1) În cazul unei cl?diri care a fost dobândit? sau construit? de o persoan? în cursul anului, impozitul pe cl?dire se datoreaz? de c?tre persoana respectiv? cu începere de la data de întâi a lunii urm?toare celei în care cl?direa a fost dobândit? sau construit?.

(2) În cazul unei cl?diri care a fost înstr?inat?, demolat? sau distrus?, dup? caz, în cursul anului, impozitul pe cl?dire înceteaz? a se mai datora de persoana respectiv? cu începere de la data de întâi a lunii urm?toare celei în care cl?direa a fost înstr?inat?, demolat? sau distrus?.

 

ART. 255.Plata impozitului

(1) Impozitul/taxa pe cl?diri se pl?te?te anual, în dou? rate egale, pân? la datele de 31 martie ?i 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipa?ie a impozitului pe cl?diri, datorat pentru întregul an de c?tre contribuabili, pân? la data de 31 martie a anului respectiv, se acord? o bonifica?ie de pân? la 10%, stabilit? prin hot?râre a consiliului local.

(3) Impozitul anual pe cl?diri, datorat aceluia?i buget local de c?tre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pân? la 50 lei inclusiv, se pl?te?te integral pân? la primul termen de plat?. În cazul în care contribuabilul de?ine în proprietate mai multe cl?diri amplasate pe raza aceleia?i unit??i administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refer? la impozitul pe cl?diri cumulat.

 

   Programul de iluminat public este :

                21.00 – 05.30

 

Rog intrati pe : www.primariababana.ro si gasiti anunturi la cald  si  hotarari ale Consiliului Local.

 

 

 

   Nota:Aceasta foaie se distribuie GRATUIT, nu este tiparita cu banii primariei, are scop informativ si de educare , costurile acesteia  sunt suportate numai de primar.

Tiraj:3000 exemplare