Primaria Babana

A+ R A-

Monografia comunei

Este un lucru constatat c? fiecare localitate, mai mic? sau mai mare, are un specific anume individualizat fie prin a?ezare  geografic?, fie prin ocupa?iile locuitorilor, fie prin tradi?ii ?i obiceiuri.

Monografia unei localit??i poate fi socotit? o carte de vizit?, poate chiar mai mult, un document care va înfrunta  timpul.

Comuna noastr? nu a constituit pân? acum obiectul de cercetare al istoricilor ?i oamenilor de cultur?, decât sporadic, mai mult prin dic?ionare etno-culturale. Condi?iile politico-sociale ?i istorice din zilele noastre se afl? într-un alt context decât cel care exista cu 50 de ani în urm?, iar problemele comunit??ii sunt nenum?rate. Eforturile trebuie unite pentru rezolvarea lor.

Mul?umiri profunde sponsorilor acestei lucr?ri, precum ?i autorului ?i colaboratorului principal, care prin eforturile lor, mai mari sau mai mici, au contribuit la realizarea ?i editarea acestei lucr?ri.

Fie ca acest început timid s? constituie un imbold, o încercare de ie?ire din anonimat.

Aceasta este dorin?a noastr? fierbinte ?i sunt încredin?at c? destinul comunei B?bana va fi unul luminos, sus?inut de renumele celor care au fost, al celor care sunt ?i al celor care vor veni dup? noi.

A?tept?m opiniile ?i sugestiile de bun? credin?? ale tuturor celor care vor citi rândurile acestei c?r?i, spre a putea în viitor n?d?jdui la o reeditare a acestei lucr?ri, într-o variant? chiar îmbun?t??it?.

 

6 iulie 2009
Ivan Vasile Bebe
Primarul comunei B?bana