Primaria Babana

A+ R A-

Cultura

BIBLIOTECA COMUNALA BABANA

An infiintare – 1960

Bibliotecar Nichita Elena

Tel/Fax 0248767001, 0761101248

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

PROGRAM - RELATII CU PUBLICUL:

LUNI – VINERI 8ºº - 16ºº

 

Servicii oferite utilizatorilor:

 

       Ca institu?ie public?, parte integrant? din sistemul informa?ional na?ional, Biblioteca Comunal? BABANA îndepline?te, corespunz?tor resurselor alocate ?i cerin?elor comunit??ii locale, urm?toarele atribu?ii:
   a) constituie, organizeaz?, prelucreaz?, dezvolta ?i conserv? colec?ii de c?r?i, publica?ii seriale ?i alte documente de bibliotec? pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educa?ie sau recreere;
   b) asigur? servicii de împrumut de documente la domiciliu ?i de consultare în sala de lectur?, de documentare, lectur? ?i educa?ie permanent?, prin împrumut pentru adul?i ?i copii;
   c) achizi?ioneaz?, constituie ?i dezvolt? baze de date, organizeaz? cataloage ?i alte instrumente de comunicare a colec?iilor, în sistem traditional si informatizat, formeaz? si îndrum? utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
   d) faciliteaz?, potrivit resurselor ?i oportunit??ilor, accesul utilizatorilor ?i la alte colec?ii ori baze de date, prin împrumutul interbibliotecar;
   e) ini?iaz?, organizeaz? sau colaboreaz? la derularea unor proiecte, programe ?i activit??i de diversificare, modernizare ?i informatizare a serviciilor de bibliotec? (în func?ie de aloca?iile bugetare), de valorificare a colec?iilor de documente ?i a tradi?iilor culturale locale, jude?ene ?i na?ionale, de anima?ie cultural? ?i de educa?ie permanent?.

 

PROIECTE:

 

Funda?ia Bill ?i Melinda Gates împreuna cu IREX-Bucure?ti ?i Biblioteca Jude?ean? Arges ,,Dinicu Golescu” au implementat proiectul “Biblionet”-“Lumea în biblioteca mea”.

Acest proiect aduce un nou serviciu bibliotecii, scopul lui fiind de a da posibilitate tuturor la informa?ie si internet.

Accesul la Internet in sala CIP (calculator cu internet pentru public) este gratuit.